11.09.2016 obywatel składa odwołanie

Na jednoznacznie miażdżącą moją prośbę odpowiedź GUM z 5.09.2016 w przewidzianym prawem terminie złożyłem odwołanie, także za pośrednictwem ministra sprawującego nadzór nad prezesem GUM. Zostały w nim powtórzone wszystkie poprzednie argumenty i zażądano ponownego rozpatrzenia sprawy. Rozszerzyłem krąg zainteresowanych sprawą i oczekiwałem na odpowiedź.

Pełna wersja odwołania można uzyskać po kontakcie ze mną.