9.03.2017 GUM decyduje i wszczyna z urzędu

Po prawie dziewięciu miesiącach od złożenia wniosku z 20.06.2016 roku Główny Urząd Miar  dostarczył mi wyjaśnienia:

decyzje:

 

i poinformował o wszczęciu postępowania z urzędu:

Uważam je za bardzo ważne dla siebie jak i dla wszystkich obywateli.

Wnioski jakie się nasuwają należy wyciągnąć samemu po zapoznaniu się  z pełnymi treściami wyżej przytoczonych fragmentów dokumentów – tutaj ich treść. Zwrócę uwagę tylko na kilka kwestii natury ogólnej:

GUM może się mylić i źle wydawać decyzje;

Na obecną chwilę, Okręgowe Urzędy Miar są wyposażone w przyrządy które są w stanie dostarczyć informacji o błędach pomiarowych w zakresie 0-200 km/h  są przeznaczone dla radarów nie lidarów oraz są niewystarczające dla przyrządów o zakresie prędkości większym np.: 0-320 km/h

oraz konkretnie dla przyrządów Ultralyte:

brak znaku zatwierdzenia typu powoduje utratę legalizacji ponownej przez przyrząd;

nie istnieje jeden wzór znaku zatwierdzenia typu ani miejsca, w którym powinien być umieszczony dla tych urządzeń, można spotkać urządzenia ze znakami, które nie spełniają wymogów prawa a urzędnicy mimo to poświadczają zgodność z wymaganiami;

wg instrukcji obsługi śruby kalibracyjne nie powinny być zabezpieczone w tym urządzeniu a wg przepisów prawa powinny być zabezpieczone obie; niezmieniona decyzja zatwierdzenia typu ZT 71/2007 po marcu 2014 powoduje, że każda legalizacja ponowna wydana po tym terminie powoduje utratę tejże z mocy prawa;

stosowanie do zabezpieczenia naklejek serwisowych jest niezgodne z prawem mimo to urzędnicy poświadczają zgodność z wymaganiami;

Zainteresowanych powyższym wpisem proszę o kontakt.