27.04.2017 decyzja GUM w sprawie UX026266

Dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji otrzymałem  decyzję administracyjną z 27.04.2017. dotyczącą wszczętego postępowania z urzędu. Najprawdopodobniej urzędnicy GUM tego nie chcieli. Nie informowali mnie o sygnaturze w zawiadomieniu a także oficjalnie stwierdzili, że jako zawiadamiający nie będę informowany o przebiegu postępowania.Celem podjętego postępowania było ustalenie czy użytkowany przez funkcjonariuszy KPP przyrząd UX026266 spełnia obowiązujące wymagania. Jak można przeczytać w tej decyzji:

co jest dość dziwne podpisujący decyzję zacytował także wprost przepisy prawa które nie zostały spełnione:

Poniżej lista zastrzeżeń:

Wymaganym oznaczeniem dla prawidłowo zabezpieczonego urządzenia jak wynika z powyżej przytoczonych cytatów jest cecha zabezpieczająca, natomiast na przyrządzie na jednej śrubie kalibracyjnej jest cecha a na drugiej naklejka serwisowa, urząd dopuszczając tak zabezpieczone urządzenie łamie prawo.

Z zapiski z ostatniego sprawdzenia wynika że nic nie wiadomo o błędach pomiarowych powyżej 102 km/h dla pojazdów nadjeżdżających i powyżej 105 km/h dla pojazdów odjeżdżających. Retorycznie zapytam tylko jak policjant który zmierzył prędkość np.: 150 km/h może twierdzić, że błąd jest w zakresie podanym w instrukcji +/- 3% skoro urząd który miał to sprawdzić w zakresie pomiarowym 0-320km/h tego nie zrobił? Urząd dopuszczając tak sprawdzone urządzenie łamie prawo.

Znak zatwierdzenia typu powinien ulegać zniszczeniu przy próbie usunięcia, “kartonowy” znak umieszczony na urządzeniu nie był poddany takim testom. Urząd nie wie kto i kiedy go nakleił a także kto jest jego producentem. Urząd dopuszczając tak oznaczone urządzenie łamie prawo.

Wszystkie te zastrzeżenia nie robią na  urzędnikach GUM żadnego wrażenia. Pewne światło dlaczego tak jest rzuca sposób przeprowadzenia oględzin i stworzenie z nich protokołu. O tym w następnym wpisie.