sprawa UX026266 się wyjaśnia?

Jako obywatel nie chciałem o tym pisać ale okoliczności wielu spraw zmuszają do skreślenia choćby kilku zdań. Policja jako instytucja państwowa rekrutująca obywateli do służby w ich obronie, powinna być instytucją otaczaną najwyższą czcią i zaufaniem. Otrzymawszy od państwa monopol na przemoc (w imię praworządności) powinna dbać o wysokie morale swych funkcjonariuszy o ich wyszkolenie i odpowiedni poziom intelektualny, eliminując ze swych szeregów jednostki nie nadające się do służby. Każdy obywatel powinien ufać policji i dawać wiarę informacjom uzyskanym od niej. Niestety jeśli chodzi o temat zapewnienia bezpieczeństwa na drodze poprzez użycie przyrządów do pomiaru prędkości w celu ujawnienia kierowców łamiących przepisy nie było i nie jest najlepiej. Przede wszystkim policjanci używający tych przyrządów nie dysponują fachową wiedzą jak należy przyrząd przygotować, sprawdzić, używać i wreszcie nim mierzyć. Wysiłki wielu obywateli zaangażowanych aby stan ten uświadomić i wyegzekwować wydają się nie przynosić właściwych efektów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest błędne koło nawzajem usprawiedliwiających się organów GUM i KGP. Oto wymowny przykład.

W dniu 16.04.2017 roku w programie “Państwo w Państwie” padły ważne stwierdzenia dotyczące przyrządów używanych przez Policję. Po nim 17.04.2017 Komenda Główna Policji wydała oświadczenie. Postanowiłem zareagować na zawarte w tym oświadczeniu półprawdy wnioskiem z 5.05.2017. Wskazałem w punktach nieprawidłowości przy legalizacji tych urządzeń i wskazałem łamane przepisy z prośbą o wydanie sprostowania do oświadczenia, poinformowanie komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych o w/w sytuacji oraz wyraziłem nadzieję na poważne podejście do sprawy i przekazanie informacji o podjętych działaniach w tym temacie. Wspomniałem o toczącym się postępowaniu GUM w sprawie UX026266 ale też o postępowaniach związanych z innymi przyrządami. Odpowiedź nadeszła po dwóch tygodniach, publikuję ją w całości tutaj.

Nie byłem zaskoczony stwierdzeniem “uznać należy że przedstawione przez Pana wnioski są bezzasadne”  bo to już słyszałem od GUM. Dowiedziałem się jednak jak zakończyła się sprawa kontroli przyrządu w KPP Gorlice. Postanowiłem dotrzeć do źródeł. O tym w następnych wpisach.