konsultacyjne zespoły metrologiczne w GUM

Protokół z marca i decyzję z kwietnia 2017 (jest podpisana przez wiceprezesa) wpisują się w strategię GUM związaną z utrzymaniem za wszelką cenę wszystkich nieprawidłowości i autoryzowanie ich powagą urzędu. Jest to dość dziwne ponieważ na jesień 2016 roku prezes GUM powołał Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne a w jego ramach zespół ds. regulacji rynku. Celem jest zapewnienie stałego dialogu z zewnętrznymi środowiskami gospodarczymi i eksperckimi w określaniu strategicznych priorytetów działania Głównego Urzędu Miar, identyfikacja potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określenie zadań nowocześnie zorganizowanej krajowej instytucji metrologicznej. Tematyka poruszona na przykładzie UX026266 powinna szczególnie zainteresować grupy robocze ds. przeglądu przyrządów pomiarowych, ds. rozwiązań systemowych, ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, ds. nadzoru rynku. Skoro  pismem z 5.07.2017 zostałem doproszony do tego gremium

zatem w następnych wpisach przedstawię wnioski jakie się nasuwają w związku z przyrządami Ultralyte.