Wniosek 3: błędy pomiarowe przy legalizacji

Okręgowe Urzędy Miar sprawdzają błędy pomiarowe przy legalizacji ponownej mierników Ultralyte, których zakres prędkości to 0-320 km/h, przyrządami o zakresie prędkości 0-200 km/h. Z zasady urząd nie jest w stanie powiedzieć nic o błędach pomiarowych powyżej 200 km/h. Analiza zapisek sprawdzenia, które są dokumentem towarzyszącym świadectwu legalizacji pierwotnej i ponownej wykazuje, iż w praktyce błędy pomiarowe były sprawdzane do ok. 105 km/h. Poświadczenie poprawności pomiaru dla przyrządu w całym zakresie pomiarowym 0-320 km/h nie jest prawdziwe i niezgodne z prawem.

Policja powinna zwracać uwagę w zakresie jakich prędkości był sprawdzany przyrząd którym mierzy.

Poniżej pełna historia sprawdzeń urządzenia Ultralyte UX026266 do dnia publikacji:

legalizacja z 31.10.2012 ważna do 31.10.2013

legalizacja z 11.02.2014 ważna do 28.02.2015

legalizacja z 20.03.2015 ważna do 31.03.2016

legalizacja z 1.04.2016 ważna do 30.04.2017

legalizacja z 20.02.2017 ważna do 28.02.2018

Przy okazji widać, że dysponent przyrządu dwukrotnie przekroczył prawo nie legalizując miernika w terminie.