obywatel wygrywa w sądzie – pomiar Ultralyte

W dniu 19.12.2017 Sąd Rejonowy w Gorlicach wydał wyrok uniewinniający mnie od czynu
z art. 135 ust. 1 pkt. 1a lit. a PoRD
Wyrok uprawomocnił się wobec braku wniesienia apelacji przez strony w przewidzianym prawem terminie.
Od początku wyraziłem wobec funkcjonariuszy szereg wątpliwości co do ich pomiaru przyrządem Ultralyte UX026266. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy i sprawę skierowano do sądu.
Udało mi się wykazać moją niewinność wskazując, iż pomiar w dniu 5.09.2015 był nielegalny (legalizacja straciła ważność z mocy prawa) i był błędnie ustalony – wykonany urządzeniem rozkalibrowanym ze zbyt dużej odległości przez nieprzeszkolonych funkcjonariuszy, mógł dotyczyć innego pojazdu, jednocześnie nie wiadomo jakim błędem pomiar był obarczony.

 

Poniżej przebieg sprawy:

5.09.2015  po pomiarze prędkości Ultralyte’m, zatrzymano mi prawo jazdy oraz zarzucono wykroczenie z art. 135 ust. 1 pkt. 1a lit. a PoRD.

11.09.2015 wydano decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące

16.09.2015 obszerne wyjaśnienia podczas przesłuchania na komisariacie policji

13.11.2015 złożenie przez policję wniosku do sądu o ukaranie

22.01.2016 wydanie wyroku nakazowego

29.01.2016 sprzeciw do wyroku nakazowego

22.06.2016 pierwszy termin – wysłuchanie świadków (funkcjonariusze policji) oraz obwinionego

20.09.2016 drugi termin – na wniosek obwinionego sąd odroczył sprawę bezterminowo

między 20.09.2016 a 19.12.2017 dostarczyłem dwukrotnie na prośbę sądu dokumenty urzędowe, o których pisałem we wcześniejszych wpisach na tym blogu

19.12.2017 trzeci termin – wyrok uniewinniający

w następnym wpisie zostanie opublikowany odpis wyroku z klauzulą prawomocności oraz ustne uzasadnienie wyroku przez sąd.