pomiary prędkości raport KGP

Dzięki uprzejmości Komendanta Głównego Policji otrzymałem raport analizujący przegrane przez Policję prawomocne sprawy dotyczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami.

W związku z powyższym proszę o kontakt osoby, które zostały prawomocnie uniewinnione w takich sprawach oraz zainteresowanych sprawą prawników o mailowy kontakt w celu wymiany informacji do skutecznego dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa.