Sprzęt do pomiaru prędkości

W rocznym odczycie ilości mierników używanych przez Policję do pomiaru prędkości, nastąpiły w 2022 roku duże zmiany.
Należy podkreślić że z dotychczas używanych mierników radarowych pozostały niedobitki egzemplarzy. Zastanawiąjące jest dlaczego niektóre komendy nadal ich używają?
Chociaż ich rolę przejęły mierniki laserowe to poważną ich grupę stanowią mierniki Ultralyte, które jak już pisałem tracą legalizację z mocy prawa zaraz po ich ponownej legalizacji.
Ewidentne jest zmniejszanie się samochodów z tzw. videorejestratorem.