Sprzęt do pomiaru prędkości

W rocznym odczycie ilości mierników używanych przez Policję do pomiaru prędkości, nastąpiły w 2022 roku duże zmiany.
Należy podkreślić że z dotychczas używanych mierników radarowych pozostały niedobitki egzemplarzy. Zastanawiąjące jest dlaczego niektóre komendy nadal ich używają?
Chociaż ich rolę przejęły mierniki laserowe to poważną ich grupę stanowią mierniki Ultralyte, które jak już pisałem tracą legalizację z mocy prawa zaraz po ich ponownej legalizacji.
Ewidentne jest zmniejszanie się samochodów z tzw. videorejestratorem.

Czym mierzą prędkość na drodze?

Od 1 stycznia 2022 wchodzą przepisy podwyższające mandaty karne za przekroczenie prędkości. Jak wiadomo istnieje wiele sposobów jej pomiaru od odcinkowego, stacjonarnego (fotoradary) na najnowszym hicie czyli pomiarze z wykorzystaniem dronów kończąc. Jednak najpopularniejszym sposobem wykorzystywanym przez policję jest pomiar z wykorzystaniem ręcznych mierników do pomiaru prędkości oraz wideorejestratorów montowanych w samochodach policyjnych.
Powyższa grafika obrazuje ilość tych urządzeń w latach 2016-2020 (dane za 2021 będą dostępne w I kwartale 2022 roku i grafika zostanie o nie uzupełniona). Póki co możemy przyjrzeć się najbardziej popularnym urządzeniom z poszczególnych grup.
W Polsce obowiązuje teza że policja posiada najnowocześniejsze urządzenia, które mogą być wykorzystywane nawet w pomiarach z odległości 1km i nie należy poddawać tych pomiarów w wątpliwość ale ufać profesjonalizmowi policji. Jednak nawet pobieżne przyjrzenie się tematowi skłania do bardziej krytycznego i sceptycznego podejścia.
Wydanie decyzji dopuszczających te urządzenia do użytku wraz z przepisami o legalizacji ponownej (zasadniczo różnej od pierwotnej) skutkuje dopuszczaniem do użytkowania urządzeń, które w obecnym stanie prawnym nie otrzymałyby legalizacji.
Przyglądając się grafice łatwo zaobserwujemy że ilość mierników radarowych sukcesywnie spada a jest to spowodowane tym że wiodącym modelem w tej grupie jest Iskra1, która nie może być już wprowadzana na polski rynek. Zaskakująca jest jednak że mimo kompromitacji tego miernika jest on cały czas na stanie policyjnych komend. Wszystko na to wskazuje, że Iskra będzie obecna w obiegu jeszcze jakieś 5 lat o czym świadczy dynamika spadku jej obecności w policyjnych magazynach.
Niezrozumiałe jest natomiast utrzymywanie się na stałym poziomie grupy laserowych mierników, których najliczniejszym przedstawicielem jest model Ultralyte, wykazywano już wiele problemów z tym miernikiem i są dostępne prawomocne uzasadnienia wyroku(ów) sądowego(ych) korzystnych dla kierowcy(ów) z jego udziałem. Tak jak Iskra1 model Ultralyte nie może już być wprowadzany do obiegu na terenie Polski.
Grupa mierników z rejestracją obrazu jest najdynamiczniej rozwijającą się grupą urządzeń na stanie policji a najliczniejszym przedstawicielem jest model TrueCam typ I i II i to on powinien być tylko wykorzystywany w pomiarach (a ze względu na parametry tylko typ II). Jeśli mierniki laserowe miałyby wyprzeć mierniki radarowe to zajmie to jakieś 5 lat o czym już wspominałem.
Osobną grupą urządzeń są wideorejestratory montowane na stałe w samochodzie. Tu po lekkim wzroście widać spadek ilości urządzeń, który najprawdopodobniej jest spowodowany trwałymi uszkodzeniami samochodów które zostają wycofywane ze służby. W grupie tej wiodą prym modele Videorapid 2A, które jak widać będą zastępować model Polcam, który jest również skompromitowany i już nie może być wprowadzany na Polski rynek.

Podsumowując wydaje się że przyrządy laserowe będę wypierać radarowe. Wygląda także na to, że z sześciu wiodących modeli mierników tylko jeden może uchodzić za w miarę nowoczesny TruCam typ II i może być wprowadzany w obrót do 5.12.2029, reszta Iskra1, Ultralyte, TruCam typ I, Polcam to urządzenia przestarzałe i często skompromitowane z zakazem wprowadzania do obrotu a Videorapid 2A możliwy do wprowadzania na rynek tylko do 30 kwietnia 2022. Najprawdopodobniej w 2022 roku zobaczymy jakieś inne modele urządzeń w obrocie lub nastąpią nowe decyzje w Głównym Urzędzie Miar.
Tylko od policji zależy czy urządzenia, których decyzja zatwierdzenia typu jest już nieważna będą używane w pomiarach a jeśli tak to powodować to będzie wiele sporów i piętrzenia spraw w sądach.
Niezależnie jednak od tego kierowcy powinni zachować czujność i stosować zdroworozsądkowe kryteria związane z legalizacją i pomiarem miernikiem podczas przyjmowania lub nie, mandatu za przekroczenie prędkości w 2022 roku.
Życzę na Nowy 2022 Rok wszystkim kierowcom szerokiej drogi i prędkości zawsze zgodnej z przepisami a policjantom mniej pracy ze względu na wzorowe przestrzeganie przepisów przez kierowców.