23.03.2017 protokół z oględzin GUM w KPP Gorlice

Sprawa administracyjna wywołana wnioskiem z 20.06.2016 została przekształcona w postępowanie z urzędu z 9.03.2017. Jak możecie się Państwo zorientować z wcześniejszego wpisu urząd informując mnie o wszczęciu tego postępowania nie podał sygnatury sprawy, czy było to rozmyślne działanie czy roztargnienie nie mi rozstrzygać. Tak czy owak protokół będący podstawą decyzji dotarł do mnie. Continue reading

11.09.2016 obywatel składa odwołanie

Na jednoznacznie miażdżącą moją prośbę odpowiedź GUM z 5.09.2016 w przewidzianym prawem terminie złożyłem odwołanie, także za pośrednictwem ministra sprawującego nadzór nad prezesem GUM. Zostały w nim powtórzone wszystkie poprzednie argumenty i zażądano ponownego rozpatrzenia sprawy. Rozszerzyłem krąg zainteresowanych sprawą i oczekiwałem na odpowiedź.

Pełna wersja odwołania można uzyskać po kontakcie ze mną.

 

20.06.2016 wniosek obywatela do GUM

Efektem dziesięciomiesięcznej (IX – VI 2015/16) korespondencji z urzędnikami GUM i OUM był wniosek, który został złożony aby położyć kres patologicznym praktykom przy legalizacji przyrządów do mierzenia prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Nie spodziewałem się, że ta prosta sprawa tak się rozwinie aby w końcówce pozostać nienaruszona, jak niektórzy mawiają zakończy się “wesołym oberkiem”. Dotyczy ona konkretnego przyrządu lecz z powodzeniem może być zastosowana do każdego przyrządu tego typu. Continue reading

czy ZT 71/2007 będzie dalej ważna i zmieniona?

Czy my zwykli obywatele zastanawiamy się jak wiele naszych udręk można by uniknąć gdyby sprawujący z naszego nadania władze poważnie podchodzili do swoich obowiązków? Jedną z takich sytuacji jest niepozorna decyzja zatwierdzenia typu ZT 71/2007 dotycząca grupy urządzeń dzięki którym policja od 2007 roku mierzy prędkość naszym pojazdom. Aby zrozumieć w czym jest problem należy zestawić dwa obrazki z instrukcji obsługi takiego urządzenia oraz z ZT 71/2007: Continue reading