obywatel wygrywa w sądzie – orzeczenie z uzasadnieniem

Zgodnie z obietnicą publikuję orzeczenie i uzasadnienie wyroku sądu z 19.12.2017 w mojej sprawie. Dedykuję je wszystkim policjantom pełniącym wymagającą i odpowiedzialną służbę na drogach.

Ubolewam, iż na ogłoszenie decyzji sądu nie stawił się oskarżyciel publiczny i nie usłyszałem przynajmniej słowa “PRZEPRASZAM!!!”.

Continue reading

petycja do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie UX026266

Jak zaznaczyłem w jednym z poprzednich wpisów obietnicę ministerstwa będę chciał wykorzystać do zajęcia stanowiska w sprawie UX026266. Całość tematyki zebrałem zatem i przekazałem w formie petycji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów z prośbą o rozstrzygnięcie oraz zmianę prawa. W dniu 15.11.2017 została ona umieszczona na stronach organu rozpatrującego. Wszystkich zainteresowanych  zachęcam do jej poparcia. Continue reading

23.03.2017 protokół z oględzin GUM w KPP Gorlice

Sprawa administracyjna wywołana wnioskiem z 20.06.2016 została przekształcona w postępowanie z urzędu z 9.03.2017. Jak możecie się Państwo zorientować z wcześniejszego wpisu urząd informując mnie o wszczęciu tego postępowania nie podał sygnatury sprawy, czy było to rozmyślne działanie czy roztargnienie nie mi rozstrzygać. Tak czy owak protokół będący podstawą decyzji dotarł do mnie. Continue reading