11.09.2016 obywatel składa odwołanie

Na jednoznacznie miażdżącą moją prośbę odpowiedź GUM z 5.09.2016 w przewidzianym prawem terminie złożyłem odwołanie, także za pośrednictwem ministra sprawującego nadzór nad prezesem GUM. Zostały w nim powtórzone wszystkie poprzednie argumenty i zażądano ponownego rozpatrzenia sprawy. Rozszerzyłem krąg zainteresowanych sprawą i oczekiwałem na odpowiedź.

Pełna wersja odwołania można uzyskać po kontakcie ze mną.

 

20.06.2016 wniosek obywatela do GUM

Efektem dziesięciomiesięcznej (IX – VI 2015/16) korespondencji z urzędnikami GUM i OUM był wniosek, który został złożony aby położyć kres patologicznym praktykom przy legalizacji przyrządów do mierzenia prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Nie spodziewałem się, że ta prosta sprawa tak się rozwinie aby w końcówce pozostać nienaruszona, jak niektórzy mawiają zakończy się „wesołym oberkiem”. Dotyczy ona konkretnego przyrządu lecz z powodzeniem może być zastosowana do każdego przyrządu tego typu. Continue reading