petycja do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie UX026266

Jak zaznaczyłem w jednym z poprzednich wpisów obietnicę ministerstwa będę chciał wykorzystać do zajęcia stanowiska w sprawie UX026266. Całość tematyki zebrałem zatem i przekazałem w formie petycji do Ministerstwa Rozwoju i Finansów z prośbą o rozstrzygnięcie oraz zmianę prawa. W dniu 15.11.2017 została ona umieszczona na stronach organu rozpatrującego. Wszystkich zainteresowanych  zachęcam do jej poparcia.Petycja powinna być rozpatrzona w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.