promile wygrywają w sądzie?

Policja ustami swych przedstawicieli twierdzi że tylko promile kierowców “wygrywają” sprawy skierowane do sądu po nieprzyjęciu mandatu w sprawach dotyczących przekroczenia prędkości.

Poddałem krytycznej analizie “Raport sporządzony dla Komendanta Głównego Policji w sprawie wyroków uniewinniających w sprawach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami.”
Ujęcie analityczne zastosowane w raporcie zostało oparte na okresie 1.01.2016 do I kw. 2018 jako dacie ujawnienia wykroczenia oraz dacie 4.06.2018 jako dacie granicznej dla rozstrzygnięć sądowych dla tych spraw.

Po odfiltrowaniu spraw zakończonych wyrokiem nakazowym – efekt podobny do przyjęcia mandatu – stawiam tezę, iż przed sądami w Polsce od 2016 roku toczy się corocznie ok 2-3 tys. spraw o przekroczenie prędkości z czego rocznie “wygrywa” ok 200-300 kierowców. Zatem jest to ok 10% spraw toczących się rzeczywiście przed sądem.