Baza laserowych mierników prędkości i wideorejestratorów

W chwili obecnej w fazie testów jest system udostępniający kopie elektroniczną (format pdf) dokumentów legalizacyjnych (decyzja zatwierdzenia typu, zapiska sprawdzenia, świadectwo legalizacji) ręcznych mierników prędkości (typu TruSpeed, Ultralyte, TruCam) i wideorejestratorów (typu Videorapid 2A). Baza stanowi 96,7% wszystkich tego typu urządzeń wykorzystywanych przez Policję w Polsce.

wszystkie podmioty zainteresowane tworzonym systemem informacyjnym proszę o kontakt: sbartecki@citizen.info.pl