mandaty, mandaty

Policja twierdzi, że tylko “promile” kierowców wygrywają w sądach sprawy o przekroczenie prędkości, reszta kierowców “przyznaje się” do winy bierze mandat i …

Dlaczego tak się dzieje? Czy wzięcie mandatu i jego niezapłacenie jest najtańszą metodą na dochodzenie sprawiedliwości jeśli czujemy, że wykroczenia nie było a mandat jest niesprawiedliwy? Czy raport NIK potwierdza że obywatele doszli do takiego wniosku?

Polecam lekturę raportu NIK z 20.11.2019.

promile wygrywają w sądzie?

Policja ustami swych przedstawicieli twierdzi że tylko promile kierowców “wygrywają” sprawy skierowane do sądu po nieprzyjęciu mandatu w sprawach dotyczących przekroczenia prędkości.

Poddałem krytycznej analizie “Raport sporządzony dla Komendanta Głównego Policji w sprawie wyroków uniewinniających w sprawach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami.”
Ujęcie analityczne zastosowane w raporcie zostało oparte na okresie 1.01.2016 do I kw. 2018 jako dacie ujawnienia wykroczenia oraz dacie 4.06.2018 jako dacie granicznej dla rozstrzygnięć sądowych dla tych spraw.

Po odfiltrowaniu spraw zakończonych wyrokiem nakazowym – efekt podobny do przyjęcia mandatu – stawiam tezę, iż przed sądami w Polsce od 2016 roku toczy się corocznie ok 2-3 tys. spraw o przekroczenie prędkości z czego rocznie “wygrywa” ok 200-300 kierowców. Zatem jest to ok 10% spraw toczących się rzeczywiście przed sądem.

dlaczego Policja przegrywa przed sądem?

Jak wynika z raportu opracowanego dla Komendanta Głównego Policji głównymi przyczynami, które powodują uniewinnianie kierowców w sprawach o przekroczenie prędkości są:

niewystarczający materiał dowodowy

nieprzygotowanie policjanta do rozprawy

błąd policjanta związany z pomiarem

decyzja sądu oparta na opinii biegłego

brak identyfikacji pojazdu

brak wiedzy policjanta nt. obsługi urządzenia

podważenie wiarygodności policjanta ze względu na toczące się postępowanie

brak przeszkolenia policjanta

oskarżyciel publiczny nieprzygotowany do rozprawy

co dalej? już wkrótce …

pomiary prędkości raport KGP

Dzięki uprzejmości Komendanta Głównego Policji otrzymałem raport analizujący przegrane przez Policję prawomocne sprawy dotyczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami.

W związku z powyższym proszę o kontakt osoby, które zostały prawomocnie uniewinnione w takich sprawach oraz zainteresowanych sprawą prawników o mailowy kontakt w celu wymiany informacji do skutecznego dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa.