petycja – wnioski

Ministerstwo w osobie Pani Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (DDRG) odpowiedziało na petycję. Przyjmuję ją do wiadomości i mam nadzieję, że ministerstwo jak i GUM biorą na siebie pełną odpowiedzialność za łamanie prawa, które odbywa się gdy Policja próbuje nakładać mandaty korzystając z urządzeń typu Ultralyte. Ponadto forma odpowiedzi na moją petycję popartą przez kilkudziesięciu obywateli wydaje się być kompilacją “skopiuj-wklej” pism GUM oraz wcześniejszych pism kierowanych do mnie i nie ma nic wspólnego z rzetelną próbą rozwiązania problemu urządzeń Ultralyte które zasygnalizowałem. Świadomi sprawy obywatele są nadal zmuszani do bycia “klientami” sędziów i biegłych, policjanci nadal się ośmieszają na drodze zastawiając się świadectwem legalizacji. Osobiście mam satysfakcję że jako obywatel zrobiłem wszystko co należało w tej sprawie. W następnych wpisach ukażę skutki działań GUM (a i teraz także ministerstwa) w sprawie Ultralyte.