23.03.2017 protokół z oględzin GUM w KPP Gorlice

Sprawa administracyjna wywołana wnioskiem z 20.06.2016 została przekształcona w postępowanie z urzędu z 9.03.2017. Jak możecie się Państwo zorientować z wcześniejszego wpisu urząd informując mnie o wszczęciu tego postępowania nie podał sygnatury sprawy, czy było to rozmyślne działanie czy roztargnienie nie mi rozstrzygać. Tak czy owak protokół będący podstawą decyzji dotarł do mnie. Continue reading

11.09.2016 obywatel składa odwołanie

Na jednoznacznie miażdżącą moją prośbę odpowiedź GUM z 5.09.2016 w przewidzianym prawem terminie złożyłem odwołanie, także za pośrednictwem ministra sprawującego nadzór nad prezesem GUM. Zostały w nim powtórzone wszystkie poprzednie argumenty i zażądano ponownego rozpatrzenia sprawy. Rozszerzyłem krąg zainteresowanych sprawą i oczekiwałem na odpowiedź.

Pełna wersja odwołania można uzyskać po kontakcie ze mną.