dlaczego Policja przegrywa przed sądem?

Jak wynika z raportu opracowanego dla Komendanta Głównego Policji głównymi przyczynami, które powodują uniewinnianie kierowców w sprawach o przekroczenie prędkości są:

niewystarczający materiał dowodowy

nieprzygotowanie policjanta do rozprawy

błąd policjanta związany z pomiarem

decyzja sądu oparta na opinii biegłego

brak identyfikacji pojazdu

brak wiedzy policjanta nt. obsługi urządzenia

podważenie wiarygodności policjanta ze względu na toczące się postępowanie

brak przeszkolenia policjanta

oskarżyciel publiczny nieprzygotowany do rozprawy

co dalej? już wkrótce …